فرمانداری شهرستان سلسلهارتباط با ما


فرمانداری شهرستان سلسله
فرماندار: دکتر شریف خسروی
آدرس:الشتر میدان ولایت ابتدای بلوارامام خمینی(ره)
تلفن:06632522004-06632522002
دورنگار:06632523100
وب سایت:www.selseleh-gov.ir
صندوق پستی:6891947485

سمت
نام و نام خانوادگی
شماره تماس
پست الکترونيک
توجه: در صورت عدم صحت آدرس پست الکترونیک نامه شما ارسال نخواهد شد.
موضوع
توضيحات  
فایل ارسالی
تغییر کد امنیتی خواندن کد امنیتی
کد امنیت
Powered by DorsaPortal