فرمانداری شهرستان سلسله
معاونت سياسي، امنيتي و اجتماعي

شرح وظايف معاون امور سياسي و اجتماعي


1- برنامه ريزي و نظارت بر وظايف فرمانداري در حوزه هاي سياسي ، امنيتي ، اجتماعي و انتخاباتي و پيگيري و مكاتبه در خصوص امورات مربوط با ائمه جمعه ، نمايندگان مجلس ، احزاب ، گروههاي صنفي و افراد متنفذ

2- هماهنگي و نظارت بر تأسيس و عملكرد حزب ، جمعيت ، انجمن سياسي و صنفي و انجمن اسلامي و يا اقليت هاي ديني شناخته شده در حوزه شهرستان و انجام تحقيقات و اعلام نظر در اين زمينه به استانداري

3-  نظارت و اعلام نظر در خصوص درخواست هاي اقشار و گروه ها در رابطه با برپائي اجتماعات و راهپيمايي ها مطابق مقررات قانوني و ارسال آن به استانداري

4- تلاش در جهت تحقق برنامه هاي سياسي و اجتماعي دولت و افزايش مشاركت و حضور مؤثر مردم شهرستان در فعاليت هاي سياسي و اجتماعي

5- بستر سازي فعاليت هاي مطلوب احزاب و تشكل هاي سياسي شهرستان و نظارت بر عملكرد آنها
6- حمايت ، پشتيباني ، توانمند سازي و نظارت بر عملكرد شوراهاي اسلامي شهر و روستاي شهرستان

7- برنامه ريزي ، برگزاري و نظارت بر انتخابات عمومي در شهرستان

8- بررسي و ارائه پيشنهادات لازم براي تغيير و اصلاح تقسيمات كشوري در محدوده شهرستان به استانداري
9- هماهنگي و هدايت بخشداريها براي تحقق سياستهاي عمومي دولت

10-  برنامه ريزي و نظارت بر برگزاري دوره هاي آموزشي براي اعضاي شوراي اسلامي شهر و روستا و بخش ها ، و همچنين دهياران

11- برنامه ريزي جهت توسعه و بهبود پديده هاي فرهنگي و اجتماعي و آسيب هاي اجتماعي در حوزه شهرستان ، از جمله امور مربوط به متكديان ، كودكان خياباني ، امور جوانان ، امنيت كارگري ، مواد مخدر ، كتابخانه ها و مجتمع هاي فرهنگي و هنري و ...

12- تجزيه و تحليل رويدادهاي خبري و گزارشات سياسي ، امنيتي ، اجتماعي و اقتصادي شهرستان و انعكاس آن به فرمانداري و استانداري

13- برنامه ريزي جهت توسعه تشكل هاي غير دولتي

14- تدوين و نظارت بر اجراي برنامه هاي اوقات فراغت جوانان

15- تلاش براي توسعه و ترويج ورزش همگاني و نشاط عمومي در حوزه شهرستان

16- تلاش و پيگيري براي انطباق وضعيت ادارات ، سازمانها و نهادها با واحدهاي تقسيمات كشوري در شهرستان
17- نشستهاي مستمر با نخبگان و شخصيتهاي ذينفوذ مذهبي ، سياسي ، اجتماعي و فرهنگي و تبادل نظر با آنها در رابطه با امورات شهرستان

18- پي گيري و نظارت بر روند تشكيل پرونده هاي صنفي و سياسي و صدور مجوزهاي قانوني

19- تجزيه و تحليل و ريشه يابي جرايم و تخلفات سياسي و امنيتي و اتخاذ تدابير لازم براي پيشگيري

20- تأمين ، حفظ امنيت و استقرار نظم و آرامش در شهرستان با هماهنگي ادارات اطلاعاتي ، انتظامي و نظامي

21- تشكيل جلسات كميته امنيتي شهرستان در مواقع برگزاري انتخابات و سفر مقامات و موارد لزوم

22- برگزاري جلسات كميته تبادل اخبار و هماهنگي براي تشكيل شوراي تأمين شهرستان و پيگيري مصوبات و عملكرد آنها

23- پيگيري اجراي دستورالعمل هاي امنيتي كه از طرف شوراي تأمين استان يا وزارتخانه ابلاغ مي گردد

24- ارتباط مستمر و اخذ گزارشها از نيروي انتظامي و ساير اعضاي شوراهاي تامين و شناسايي نقاط بحران خيز ، افراد شرور ، سابقه دار و اتخاذ تدابير پيشگيرانه در حوزه شهرستان

25- انجام اقدامات مربوط به كنترل و نظارت بر قاچاق كالا ، اسلحه و مواد مخدر در حوزه شهرستان
26- پيگيري امور اتباع خارجي مقيم شهرستان و همچنين امور مربوط به ورود، اقامت، احوال شخصيه، تابعيت،ترك تابعيت و تردد آنها و رسيدگي به گزارش هاي لازم در اين زمينه جهت اتخاذ تصميم مقتضي

27- انجام امور مربوط به پناهندگان ، معاندان و رانده شدگان مقيم شهرستان و اداره امور اردوگاه ها و انجام اقدامات لازم در جهت رفع نيازمنديها ، نواقص از طريق مراجع مسئول

28- نظارت بر اجراي سياست ها و برنامه هاي مدون و ابلاغي از طرف معاونت سياسي و امنيتي استانداري و دفاتر ذيربط

29- بررسي و ارسال گزارشات مورد نياز معاونت سياسي و امنيتي استانداري و دفاتر ذيربط

30- نظارت و هماهنگي بر عملكرد بخشداران در حوزه سياسي ، اجتماعي و امنيتي

31- انجام ساير امور محوله از جانب مقام مافوق

تاریخ به روز رسانی: 2019/07/15
Powered by DorsaPortal