فرمانداری شهرستان سلسله
ارزيابي عملكرد، بازرسي و پاسخگويي به شكايات

ارزيابي عملكرد، بازرسي و پاسخگويي به شكايات

 

1-دبير بازرسي از ادارات شهرستان

2- رابط سامانه بازرسي كل كشور

3-رسيدگي به شكايات مردمي

4- دبير شوراي هماهنگي امور حقوقي شهرستان 

5-ارزشيابي مديران و روساي ادارات و دستگاههاي دولتي 

6- رابط سامانه سامد
تاریخ به روز رسانی: 2019/07/15
Powered by DorsaPortal