10009
1
فرمانداران سابق
اولين فرماندار شهرستان سلسله: جناب اقاي محمد تقي فرهادي
دومين فرماندار شهرستان سلسله: زنده ياد جناب آقاي ابراهيم عليپوريان
سومين فرماندار شهرستان سلسله: جناب آقاي والي محمودي
چهارمين فرماندار شهرستان سلسله: جناب آقاي حسن رضائيان
پنجمين فرماندار شهرستان سلسله: جناب آقاي صيدباقر باقرزاده
ششمين فرماندار شهرستان سلسله: جناب آقاي اردشير صفاپور
هفتمين فرماندار شهرستان سلسله: جناب آقاي مهندس غلامرضا سليماني
هشتمين فرماندار شهرستان سلسله: جناب آقاي مهندس قدرت الله فلاح نژاد
هم اكنون جناب آقاي دكتر شريف خسروي فرماندار شهرستان مي باشد.

بخشي از رزومه آقاي خسروي فرماندار كنوني شهرستان سلسله:
سوابق تحصيلي:
دانشجوي دكتري جامعه شناسي اقتصادي( دانشگاه علامه طباطبايي)
موضوعپاياننامه: بررسي علل فرهنگي كنش اقتصادي با تاكيد بر پس انداز
كارشناسي ارشد جامعه شناسي و كارشناسي اقتصاد بازرگاني از دانشگاه شهيد بهشتي تهران(دانشگاه ملي)
داراي گواهينامه مديريت اجرايي از سازمان مديريت صنعتي ايران(دوره 2 ساله)
برخي از سوابقكاري:
فرماندار كنگاور
تدريس دروس اقتصادي و جامعه شناسي در دانشگاه آزاد ،دانشكده خبر و...
دبير شوراي معاونان و مدير امور بين الملل موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان
مشاور مديرعامل شركت فرايند در حوزه سرمايه گذاري و توسعه بازار
مشاور مديرعامل شركت مادر تخصصي سرمايه گذاري هاي خارجي ايرانو مدير امور بين الملل (وابسته به وزارت اقتصاد)
مشاور مديرعامل بانك صنعت و معدن و نماينده بانك در وزارت صنايع و معادن
برخي از سوابقرسانهاي:
صاحب امتياز و مدير مسوول نشريه الكترونيكي مركز اقتصاد دانش بنيان ايران " ماد"
صاحب امتياز و مدير مسوول 2هفته نامه سراسري "صنعت"
مدير مسوول نشريه هم افزا (وابسته به صندوق ذخيره فرهنگيان)
دبير گروه اقتصادي برخي رسانه هاي تراز اول كشور
و...
برخي از سوابقاجتماعي:
عضو هيات موسس و شوراي مركزي كانون دانشجويان و فارغ التحصيلان غرب كشور
رييس انجمن اسلامي دانشكده اقتصاد و علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي
عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشگاه شهيد بهشتي
عضو انجمن اقتصاددانان ايران
عضو انجمن جامعه شناسي ايران(گروه توسعه)..


2018/12/22
Powered by DorsaPortal