1227
1
معرفي فرماندار
 
 

بخشي از رزومه آقاي خسروي فرماندار شهرستان سلسله:

سوابق تحصيلي:
دانشجوي دكتري جامعه شناسي اقتصادي( دانشگاه علامه طباطبايي)
موضوع پايان نامه: بررسي علل فرهنگي كنش اقتصادي با تاكيد بر پس انداز
كارشناسي ارشد جامعه شناسي و كارشناسي اقتصاد بازرگاني از دانشگاه شهيد بهشتي تهران(دانشگاه ملي)
داراي گواهينامه مديريت اجرايي از سازمان مديريت صنعتي ايران(دوره 2 ساله)
برخي از سوابق كاري:
- فرماندار كنگاور
- تدريس دروس اقتصادي و جامعه شناسي در دانشگاه آزاد ،دانشكده خبر و...
- دبير شوراي معاونان و مدير امور بين الملل موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان
- مشاور مديرعامل شركت فرايند در حوزه سرمايه گذاري و توسعه بازار
- مشاور مديرعامل شركت مادر تخصصي سرمايه گذاري هاي خارجي ايرانو مدير امور بين الملل (وابسته به وزارت اقتصاد)
- مشاور مديرعامل بانك صنعت و معدن و نماينده بانك در وزارت صنايع و معادن
برخي از سوابق رسانه اي:
- صاحب امتياز و مدير مسوول نشريه الكترونيكي مركز اقتصاد دانش بنيان ايران " ماد"
- صاحب امتياز و مدير مسوول 2هفته نامه سراسري "صنعت"
- مدير مسوول نشريه هم افزا (وابسته به صندوق ذخيره فرهنگيان)
- دبير گروه اقتصادي برخي رسانه هاي تراز اول كشور
و...
برخي از سوابق اجتماعي:
- عضو هيات موسس و شوراي مركزي كانون دانشجويان و فارغ التحصيلان غرب كشور
- رييس انجمن اسلامي دانشكده اقتصاد و علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي
- عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشگاه شهيد بهشتي
- عضو انجمن اقتصاددانان ايران
- عضو انجمن جامعه شناسي ايران(گروه توسعه).

2019/07/16
Powered by DorsaPortal