1062
1
سابقه تقسيمات كشوري و لينك مربوط به آمار سرشماري سال 1395 شهرستان سلسله

سابقه تقسيمات كشور

شهرستان سلسله تا قبل از سال 1373 تحت عنوان بخش الشتر از توابع فرمانداري شهرستان خرم آباد و زير مجموعه آن شهرستان محسوب مي گرديد و در تاريخ اول بهمن ماه 1373 و پس از پيگيري هاي مكرر مردم و مسئولين از رياست جمهوري وقت مرحوم آيت الله الاسلام هاشمي رفسنجاني سرانجام بخش الشتر به شهرستان سلسله ارتقاء پيدا نمود. در ذيل اطلاعات مربوط به آخرين تقسيمات كشوري شهرستان سلسله  مي آيد.             

تقسيمات كشوري در شهرستان سلسله

شهرستان

مركز شهرستان

بخش

مركز بخش

دهستان

مركز دهستان

شهر

آبادي

تعداد آبادي

داراي سكنه

خالي از سكنه

 

 

 

 

سلسله

 

 

 

 

 

 

 

الشتر

مركزي

الشتر

دوآب

مومن آباد

الشتر

60

52

4

قلعه مظفري

چشمه برقي

44

40

4

هنام

سياهپوش

65

62

3

يوسفوند

دهرحم

47

46

1

فيروزآباد

فيروزآباد

فيروزآباد

فيروزآباد

فيروزآباد

44

43

1

قلايي

عدل آباد

33

23

10

   

مشخصات عمومي شهرستان بر اساس تقسيمات كشوري تا پايان سال1396

شهرستان

مساحت (كيلومتر مربع)

تعداد بخش

تعداد شهر

تعداد دهستان

تعداد آبادي داراي سكنه 

سلسله

1503

2

2

6

266

 

 

 
 
 
 

براي مشاهده آمار كلي سرشماري سال 1395 در شهرستان سلسله روي لينك زير كليك نماييد.

 

2019/08/17
Powered by DorsaPortal