فرمانداری شهرستان سلسله
اخبار
1397/10/22
فرماندار سلسله: تعاوني هاي روستايي و كشاورزي تقويت شوند فرماندار سلسله: تعاوني هاي روستايي و كشاورزي تقويت شوند

فرماندار سلسله گفت: با تقويت تعاوني هاي روستايي و كشاورزي منطقه مي توان گام هاي بلندي در مسير شكوفايي و توسعه روستايي در سطح شهرستان برداشت.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري سلسله، آقاي خسروي در ديدار با مديركل تعاون روستايي در دفتر فرماندار، اظهار داشت: با تقويت تعاوني هاي روستايي و كشاورزي منطقه مي توان گام هاي بلندي در مسير شكوفايي و توسعه روستايي در سطح شهرستان برداشت.
وي با اشاره به اينكه نيمي از جمعيت شهرستان سلسله ساكن روستاها هستند، افزود: از آنجايي كه اقتصاد شهرستان مبتني بر كشاورزي است بايد فراهم كردن بسترهاي مناسب براي بهبود وضعيت كشاورزي مورد توجه قرار گيرد.
مديركل تعاون روستايي لرستان نيز در اين ديدار گزارش مبسوطي از وضعيت اداره تعاون روستايي شهرستان و شبكه تحت پوشش و اقدامات صورت پذيرفته در استان را ارائه داد و اظهار داشت: تا دهه 80،حدود 90 هزار تن آرد در بين روستاييان استان توزيع مي شد كه اكنون به دليل بهره مندي روستاييان از نانوايي، اين ميزان به 30 هزار تن كاهش يافته است.
وي با اشاره به اينكه تعاون روستايي بازوي توانمندي براي جهاد كشاورزي بوده است، عنوان كرد: امسال 15 هزار تن كود شيميايي و سه هزار و 200 تن گندم بذري بين روستاييان توزيع شده است.
عاصفي با اشاره به وجود 220 تشكل در لرستان، خاطرنشان كرد: اين تشكل ها حدود 124 هزار نفر عضو دارند كه بيش از 90 درصد فعاليت هاي تعاوني و جهاد كشاورزي از طريق همين تشكل ها انجام مي گيرد.

 
 
 
تعداد بازدید : 6
Powered by DorsaPortal