فرمانداری شهرستان سلسله
معاونت برنامه ريزي و امور عمراني


شرح وظايف معاون برنامه ريزي و امور عمراني

 
1- تشكيل جلسات كميته برنامه ريزي شهرستان و پيگيري مصوبات آن
2- نظارت بر اجراي پروژه هاي تملك دارائي هاي سرمايه اي در سطح شهرستان
3- همكاري در تهيه و تدوين گزارشات ماهيانه و سالانه اقتصادي شهرستان
4- بررسي و شناخت به منظور بهره برداري از كليه امكانات موجود شهرستان در كليه زمينه هاي اقتصادي ، كشاورزي ، صنعتي و ...
5- تشكيل جلسات ماهيانه و ايجاد هماهنگي در زمينه امور بانكي و ارسال گزارشات به مراجع ذيربط.
6-  نظارت در توزيع عادلانه ارزاق عمومي و كالاهاي اساسي و ساير مواردي كه از طريق دولت ارائه مي گردد
7- مشاركت در طراحي نظام برنامه ريزي جامع توسعه منطقه اي (در محدوده شهرستان)
8- بررسي و مطالعه و تدوين برنامه هاي اقتصادي در زمينه اشتغال و سرمايه گذاري با بهره گيري از استعدادهاي موجود در شهرستان
9-  بررسي و شناخت توانمندي و استعدادهاي شهرستان در جهت تأمين توسعه پايدار و تدوين برنامه هاي امور زيربنائي ، توليدي ، اجتماعي ، فرهنگي و آموزشي با همكاري دستگاههاي اجرائي شهرستان
10-  تهيه و تدوين برنامه هاي توسعه شهرستان در چارچوب برنامه هاي كلان شهرستان با هدايت و همكاري واحدهاي شهرستاني
11- نظارت بر عملكرد واحدهاي شهرستاني در حوزه عمراني
12- نظارت بر عملكرد كميته هاي اجرائي آرد و نان و حوادث غيرمترقبه
13- پيگيري امور مربوط به ارزشيابي سالانه مسئولين ادارات
14- نظارت و مراقبت در بهبود و پيشرفت امور عمراني شهرستان و نظارت بر حسن اجراي طرح هاي مربوطه و نحوه تقسيم اعتبارات طرح‌هاي عمراني
15- نظارت و مراقبت در تهيه و تنظيم و اجراي برنامه ها و طرح هاي عمومي و عمراني از طريق هماهنگي با فعاليت هاي ادارات و سازمانها
16- تهيه و جمع آوري اطلاعات و آمارهاي لازم منطقه اي به منظور استفاده در برنامه‌ريزي ها
17-  فراهم ساختن موجبات تأمين حوائج عمومي مردم از طريق جلب همكاري مؤسسات و سازمان هاي دولتي و غيردولتي
18- اقدام در جهت جلوگيري از پيشامدهاي نامطلوب منطقه اي و رفع حوائج ضروري اهالي در مواقع بروز حوادث و سوانح و اتفاقات ناگهاني و كمك به آسب ديدگان
19- نظارت بر تهيه لايحه بودجه دهياري ها و نظارت بر اجراي لايحه مصوب
20- تشكيل جلسات شوراي ترافيك و نظارت و مراقبت بر امور ترافيكي شهرستان و ساماندهي حمل و نقل عمومي
21- هماهنگي و انجام امور مربوط به ايمن سازي ، بازسازي و كمك هاي بلاعوض كشاورزي و حوادث غيرمترقبه
22- تشكيل جلسات ستاد سوخت شهرستان و نظارت بر تأمين و توزيع مواد سوختي شهرستان
23- نظارت بر انجام امور پرسنلي و مسائل مالي و تجهيزاتي فرمانداري و بخشداري ها
24- نظارت و پيگيري امور پشتيباني و اداري
25- انجام امور مربوط به مسائل اشتغال ، جذب تسهيلات تكليفي و اعتبارات اشتغال زائي و وام هاي خود اشتغالي و همكاري با بانك ها
26- پيگيري و مكاتبه در خصوص امور مربوط به مسائل برنامه ريزي و عمراني در سطح شهرستان
27- پيگيري جهت اجراي سياستها و برنامه هاي تدوين شده توسط حوزه هاي معاونت برنامه ريزي ، پشتيباني و امور عمراني استانداري
28- نظارت بر تهيه و تدوين و ارسال گزارشات مورد درخواست معاونت برنامه ريزي ، پشتيباني و امور عمراني استانداري
29- نظارت و هماهنگي لازم بر عمكرد بخشداران در حوزه هاي برنامه ريزي ، عمراني و پشتيباني
30- انجام ساير امور محوله از جانب مقام مافوق

تاریخ به روز رسانی: 2019/07/15
Powered by DorsaPortal